Netherlands - Call

Call for Contribution to Research Project

Published on Tue Dec 15 2020 - modified on Mon Dec 21 2020

Have your online payment accounts been closed or blocked?

For a research project, we are looking for non-profit organisations whose online payment accounts have been closed or transactions have been limited.

We are researching how the amendments in the Money Laundering and Terrorist Financing (Prevention) Act affect the conduct of online payment service providers towards their customers working in high-risk countries or regions.

The changes in EU Anti-Money Laundering laws are pushing financial institutions to drop their customers due to rising compliance costs and fines imposed in case of failing to scrutinize the transactions and customers properly. Non-profits such as NGOs, charities and foundations are one of the customer categories that is being seriously affected by account closures, but at the same time the one that is overlooked the most.

There are many pieces of research focusing on banks and the position they take, and we want to expand our research to providers of online payment services and make an extensive map of the current situation in the Netherlands.

If your organisation’s online payment account has been closed or your transactions are limited because it is considered high risk, or if you know other organisations who encountered similar problems, please contact us through nazli [at] elsc.support and contribute to our research. The name of your organisation will be kept confidential and won’t be revealed to public without your consent.


Oproep tot Bijdrage

Zijn uw online betaalaccounts gesloten of geblokkeerd?

Voor een onderzoeksproject zijn we op zoek naar ngo’s die te maken hebben gehad met (gedeeltelijke) blokkades en sluitingen van hun online betaalaccounts.

We doen onderzoek naar het effect van aanpassingen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme op het gedrag van PSP’s (Payment Service Providers) jegens hun klanten die werken in landen of regio’s met een hoog risico.

Veranderingen in de EU anti-witwas wetgeving dwingen financiële instituties hun klanten te laten gaan ten gevolge van stijgende compliance kosten en hoge boetes in geval de institutie haar klanten niet goed genoeg onderzoekt. Ngo’s, goede doelen en stichtingen vormen een categorie die serieus door deze beperkingen worden geraakt, maar tegelijkertijd vaak over het hoofd wordt gezien.

Er is veel onderzoek gedaan naar banken en hun rol in deze kwestie, we willen dit onderzoek graag uitbreiden naar PSP’s en de situatie in Nederland gedetailleerd in kaart brengen.

Als een online betaalaccount van uw organisatie te maken heeft gehad met zulke belemmeringen, of als u een organisatie kent die gelijksoortige problemen heeft gehad, verzoeken we u met ons contact op te nemen door een mail te sturen naar nazli [at] elsc.support en zo aan ons onderzoek bij te dragen. De naam van uw organisatie zal niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming naar buiten worden gebracht.

Share this page